چت روم ملض چت در حال طراحی شدن است.به زودی بر میگریدم با امکانات زیاد و چت رومی قشنگ.به زودی باز خواهیم گشت مدیریت کل سایت A R M A N